Првиот чекор за да станете член на онлајн панелот Прашалник е да го пополните формуларот за регистрација. Со пополнување на формуларот ние добиваме основни податоци за вас кои ни служат за лесно да ве контактираме и да ве поканиме за учество на оние истражувања кои најмногу одговараат на вашиот демографски профил.

Ве молиме искрено одговорете на прашањата од формуларот бидејќи нема да бидеме во можност да ве исплатиме доколку наведените податоци се разликуваат од оние кои стојат во вашите лични документи (лична карта).

Сите ваши податоци се третираат строго доверливо и истите никогаш нема да ги споделиме, позајмиме или продадеме на трети лица.

Формулар за пријавување:

Формулар за пријавување
Улица и број по лична карта
*последен степен на завршено образование
07Х/ХХХ-ХХХ
Sending