За било какви прашања поврзани со онлајн панелот Прашалник, обратете се на:

✉ info@prasalnik.mk

За проверка на состојбата на вашите досега собрани поени, обратете се на:

poeni@prasalnik.mk

За барање на исплата на собраните поени,
обратете се на:

isplata@prasalnik.mk

За откажување на вашето членство на онлајн панелот Прашалник, обратете се на:

otkazuvanje@prasalnik.mk